Forexberich

FOREX BROKER แนะนำ => FBS.com => ข้อความที่เริ่มโดย: aaddy ที่ กันยายน 30, 2019, 11:46:11 AM

หัวข้อ: การฝากเงินออนไลน์พร้อมใช้งานแล้วใน Personal area
เริ่มหัวข้อโดย: aaddy ที่ กันยายน 30, 2019, 11:46:11 AM
ในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการฝากเงิน เราขอแจ้งว่าการ ฝากเงินด้วยตนเองจากบัญชีธนาคารของคุณโดยตรงผ่านวิธี ออนไลน์
การฝากเงินออนไลน์ทั้งหมดจะต้องทำผ่าน Personal area การฝากเงินออนไลน์ที่กระทำด้วยตัวเองจะถูกจ่ายคืนกลับ
ไปยังบัญชีธนาคาร เงินฝากเหล่านั้นไม่สามารถนำมาใช้ ในการซื้อขายได้  ขอให้เทรดได้กำไรงามๆ! ศึกษารายละเอียดได้ที่
Personal area ของท่าน

(https://www.forexberich.com/upload/forex-20190930-tfi1n.jpg)